Jobs agentur s.r.o.

Pracovnělékařské služby

Zaměstnávejte bez starostí

O zdraví vašich zaměstnanců se staráme my

Naše společnost disponuje širokou škálou profesionálů, díky čemuž můžeme nabídnout pracovně lékařské služby od špičkových lékařů s velkým počtem zdravotnických zařízení jak v Praze, Středočeském tak Ústeckém kraji a nadále se rozšiřujeme. Aktuálně budujeme novou spolupráci také s lékaři v Plzeňském kraji. Počet spolupracujících lékařů a zdravotního personálu je v současnosti 134, přičemž tyto počty podle potřeb navyšujeme a působnost v rámci ČR také rozšiřujeme dle poptávky. Díky naší široké síti kontaktů dokážeme zajistit kvalitní pracovnělékařské služby pracovníkům ze zahraničí, takže při spolupráci s námi vám odpadne mnoho starostí. Poskytujeme také ubytování a každodenní dopravu na pracoviště.

Pracovnělékařské služby
Pracovnělékařské služby

Obsah pracovnělékařských služeb

Pracovnělékařské služby jsou preventivní zdravotní služby, jejichž účelem je vyšetření vlivu pracovní činnosti, pracovního prostředí a pracovních podmínek na zdraví zaměstnance. Dále sem řadíme provádění pracovnělékařských prohlídek a hodnocení zdravotního stavu zaměstnance za účelem posuzování zdravotní způsobilosti k práci, poradenství zaměřené na ochranu zdraví při práci a ochranu před pracovními úrazy, nemocemi z povolání a nemocemi souvisejícími s prací, školení v poskytování první pomoci, pravidelný dohled na pracovištích a nad výkonem práce.

Druhy prohlídek, které zajišťujeme

Z

Vstupní

Z

Periodické

Z

Mimořádné

Z

Výstupní

Z

Následné

Poradenství PLS

Cílem je zajištění zdravého pracovního prostředí:

· vyhledávání a hodnocení zdravotních rizik
· kategorizace prací
· ergonomie a pracovní podmínky
· vybavení a školení první pomoci
· hodnocení příčin pracovní úrazů· ochranné prostředky, pitný režim
· právní pomoc, atd.

Dohled na pracovištích

Pravidelný dohled na pracovištích zaměstnavatele se provádí v návaznosti na rizika pracovišť a pracovních činností.

Předmětem dohledu je zjišťování a hodnocení rizikových faktorů pracovních podmínek, návrhy a realizace opatření na odstranění rizik a vylepšení pracovních podmínek pro zaměstnance.

Kontaktujte nás již dnes

Zaujaly vás naše služby, chcete pro své zaměstnance kvalitní lékařskou prohlídku? Kontaktujte nás a my se postaráme o zdraví vašich pracovníků. Jsme spolehliví a profesionální.